Part-time opleiding

Theorie

Meer dan 200 uren, gedurende 3 jaren (2x 6dagen/jaar).

Uit organisatorische overwegingen is het theorie-onderwijs voor onbepaalde tijd stopgezet. Kandidaten en deelnemers aan de full-time opleiding krijgen aangepast theorie onderricht in het Clinical Training Center.

Live-cases

2 x 4 dagen/jaar.

Uit organisatorische overwegingen zijn de live-cases voor onbepaalde tijd stopgezet. Kandidaten en deelnemers aan de full-time opleiding volgen live-cases in het Clinical Training Center. Dit is ook toegankelijk voor artsen van andere scholen en telt mee voor practisch gedeelte ECH/Liga-opleiding, (liefst met aanvraag, Nederlandse taalbeheersing vereist).

Mogelijkheid tot volgen van live-cases bestaat ook via bepaalde seminaries (o.a. seminaries dr. Luc De Schepper), die ook accreditatie genieten. Simultaan-vertaling is hier wel voorzien.