Internationale school voor Klassieke Homeopathie (ISKH)

 

Na de re-organisatie van het centrum werd ook de school in een nieuw kleedje gestoken.

De twee pijlers opleiding en seminaries/congressen blijven bestaan.
Uit structurele overwegingen werd de part-time opleiding, tot nader bepaalde datum, stopgezet.

Daarentegen organiseren wij sedert 2011 ook seminaries en congressen met gastsprekers.

Full-time opleiding

  • Clinical Training Center for Classical Homeopathy
  • 3 jaar: theorie en praktijk
  • Enkel artsen toegelaten
  • Unieke praktijkopleiding in België
  • Geeft rechtstreeks toegang tot het Belgisch/ECH/Ligadiploma

Part-time opleiding

  • Voorlopig stopgezet.

Seminaries en congressen

Gastsprekers uit binnen- en buitenland. Geaccrediteerd in België en de buurlanden.