Full-time opleiding

Dr. Alfons Geukens, stichte in Hechtel met veel enthousiasme het "Clinical Center for Classical Homeopathy" in 1983 en breidde het uit tot wat het nu is: een klinisch trainingscentrum,waar

klassieke homeopathie voltijds bedreven wordt in de eerste lijn gezondheidszorg. Dit centrum en zijn systeem van praktijkgerichte training is uniek in Europa.

In het trainingscentrum volgen uitsluitend geneesheren een 3-jaar durende praktijkgerichte opleiding tot klassiek homeopaat. Buiten het vergaren van theoretische kennis krijgen deze artsen de mogelijkheid om praktijkervaring op te doen,gesuperviseerd door ervaren homeopaten. Zij die de opleiding voltooien ontvangen een certificaat dat erkend is in binnen-en buitenland. Tot nu studeerden reeds 54 geneesheer-homeopaten af aan ons centrum.

Algemene toelatingsvoorwaarden

De kandidaat dient:

 1. In het bezit te zijn van een diploma van geneesheer, dat hem toelaat binnen de Europese Gemeenschap zijn beroep uit te oefenen.
 2. Bewijzen van basiskennis in de homeopatie:
  • Filosofie, Organon, de belangrijkste remedies.
  • Het repertorium kunnen gebruiken.
 3. De Nederlandse taal machtig zijn, gezien het de moedertaal is van de meeste patiënten.
 4. Om de basiskennis in de homeopathie en de kennis van het nederlands te verwerven en te testen wordt er een proefperiode (part-time) ingelast gaande van 1 tot 6 maanden. In deze periode moeten de kandidaten, zo veel als mogelijk, consultaties van de supervisoren bijwonen, om zich de homeopathische consultatietechnieken eigen te maken.

Opleidingsprogramma

A. Practische training

De kandidaat werkt 3 jaar full-time in het centrum (35 uren/week). Daarom wordt er geadviseerd om huisvesting te zoeken in de buurt van Hechtel.

Supervisie:

 • 1ste jaar: alle nieuwe consultaties en moeilijke follow-ups
 • 2de jaar: alle moeilijke consultaties
 • 3de jaar: alle gecompliceerde gevallen.

Vanaf de tweede helft van het eerste jaar wordt de kandidaat ingeschakeld in de wachtdienst (rotatiesysteem) van het centrum.

Al deze praktijkuren worden op een stageboekje ingeschreven.

B. Theoretische training

Voor het begin van de opleiding kan de kandidaat zijn basiskennis optimaliseren door middel van lessen en studie van het Organon,filosofie, materia medica van de polychresten en repertorisatietechnieken.

Vanaf het begin van de opleiding wordt dan wekelijks een diepgaandere theoretische opleiding aangeboden, vergelijkbaar met de vroegere part-time theoretische opleiding, waarbij de leerstof met meer diepgang wordt bestudeerd en de middelen d.m.v. videocases (in speciale video kamer) en live-cases bestudeerd en besproken worden. 

Aan de 200 theorie-uren vereist voor het internationaal diploma wordt ruimschoots voldaan.

C. Certificaat

Aan het einde van de full-time opleiding wordt een certificaat (vroegere schooldiploma) uitgereikt, ondertekend door de supervisoren.

Dit certificaat (aangevuld door het stageboekje) voldoet aan alle nationale en internationale vereisten om de homeopathie te mogen uitoefenen.

Zie ook Diploma

Aanvullende informatie

BELANGRIJK: Zorg dat je een verblijfsvergunning bekomt als je de full-time opleiding wenst te volgen.

 1. Een Belgische medische licentie is vereist. Als belg of niet-belg dient U tijdens deze 3 jaar ingeschreven te zijn bij de Orde van Geneesheren.
 2. Contacteer dit adres:
  Orde van Geneesheren Limburg
  Villerspark 3 bus 2
  3500 Hasselt
  Tel: 32 11 22 84 80
 3. Voor de gebruikskosten van de consultatieruimte, het secretariaat, verwarming, verlichting betaalt de arts 50% van zijn inkomen aan het centrum.
 4. Het centrum verleent geen studietoelagen.
 5. Een nieuwe kandidaat wordt enkel toegelaten als er een vrije plaats beschikbaar of toelaatbaar is.
 6. Aarzel niet indien je geïnteresseerd bent om je kandidatuur te stellen, als je aan de toelatingsvereisten beantwoordt.
 7. De kandidaat moet zichzelf in regel stellen met alle nodige verzekeringen (beroeps-, auto,...). Na het eerste jaar kan hij zich, indien gewenst, bij de beroepsverzekering van de Unio Homeopathica Belgica aansluiten.
 8. De artsen moeten een inkomensaangifte doen bij het Belgisch Ministerie van Financiën.

Contacteer ons

Wanneer U geïnteresseeerd bent in de full-time training, aarzel dan niet onze opleidingscoördinator te contacteren:

Dr. Jean-Louis Smout
Tel: +32 11 73 23 55
Fax: +32 11 73 48 65
E-mail: