Diploma

Medisch geschoolden

Het ISKH is één van de 5 geaccrediteerde scholen die deel uitmaken van de Belgische Fakulteit voor Homeopathische Geneeskunde. Elke afgestudeerde leerling van de full-time training kan alzo het Fakulteitsdiploma bekomen. Dit diploma is uitsluitend voor artsen , vee-artsen en tandartsen en beantwoordt ook aan de vereisten voor het Europees diploma (ECH) en het toekomstig diploma van de Liga Medicorum Homeopathica Internationalis (LMHI).

Deze vereisten zijn momenteel (anno 2012):

  • Min. 200 uren theoretisch onderwijs (certificaat van de school)
  • Min.150 uren praktijkgericht onderwijs (stageboekje)
    • video-cases/live cases/volgen consultaties tellen hier gedeeltelijk mee
    • consulteren met eigen patiënten (onder supervisie): minimum 50 uren.
  • Diploma=certificaat + ingevuld stageboekje + nationaal examen(met jury)

Het diploma verwerven via het ISKH: enkel via full-time artsen-opleiding van 3 jaar.

Artsen (die geen full-timeopleiding volgen), tandartsen en vee-artsen kunnen door het volgen van seminaries, live-cases en supervisies een attest bekomen voor de gevolgde geaccrediteerde uren. Deze attesten dienen zij te overhandigen aan hun opleidingscoördinator.

Niet-medisch geschoolden

Niet-medisch geschoolden (o.a. Heilpraktiker) kunnen eveneens een attest bekomen voor de gevolgde seminaries en congressen. Deze zijn geaccrediteerd door vele beroepsverenigingen (gelieve navraag te doen) in binnen- en buitenland.