Visie

Patient staat centraal

In onze groepspraktijk staat de patiënt(e) centraal.

We gaan daarbij uit van een holistische benadering.

Dit betekent dat onze aandacht gericht is op het geheel van de klachten en de mens in zijn totaliteit.

Evenwicht

Gezondheid is een toestand van evenwicht op lichamelijk én geestelijk niveau.

Als dit evenwicht verstoord is, onstaan er klachten en voelen we ons ziek.

Behandeling

Onze behandeling is niet louter gericht op het uitdoven van deze klachten, wat naar ons inziens enkel een tijdelijke onderdrukking is

In plaats daarvan focussen wij eerder op een herstel van het totaal evenwicht in de patiënt(e) waardoor de klachten vanzelf zullen verdwijnen.

Genezing

Dit is wat wij zien als een échte genezing.

Elke arts en paramedicus in onze praktijk zal dus streven naar genezing door herstel van het natuurlijk evenwicht in de mens

Of zoals de grondlegger van de homeopathie Samuel Hahnemann het zei:

"De hoogste en enige roeping van de arts is de gezondheid voor de zieke te herstellen, wat men genezen noemt."

Maak een afspraak

Online | Tel. | E-mail