Wat is homeopathie?

De Grondlegger : Samuel Hahnemann"De hoogste en enige roeping van de arts is de gezondheid voor de zieke te herstellen, wat men Genezen noemt."

Samuel Hahnemann
(1755-1843)
De homeopathie zoals wij die vandaag kennen, is ongeveer 200 jaar oud. De Duitse arts Samuel Hahnemann ontdekte dat de kinabast – toen het meest effectieve middel tegen malaria – bij gezonde mensen klachten veroorzaakte die erg veel overeenkomst hadden met de verschijnselen van malaria. Na verdere proefnemingen stelde hij vast dat het ook mogelijk was met andere stoffen ziekten te genezen, die bij gezonde personen dezelfde symptomen konden opwekken. Hiermee was de basiswet van de homeopathie (afgeleid van het Griekse Homoeos = gelijksoortigheid en Pathos = lijden) vastgelegd. Namelijk dat een stof die klachten kan veroorzaken bij een gezonde persoon , een zieke persoon met dezelfde symptomatologie kan genezen.

Natuurwet

In de homeopathie noemen we dit principe de "Wet van de Gelijksoortigheid": SIMILIA SIMILIBUS CURENTUR (ofwel het gelijke met het gelijksoortige genezen).

Tijdens zijn talrijke proefnemingen kwam Hahnemann tot de bevinding dat men slechts één homeopathisch middel tegelijk mag toedienen in één bepaalde situatie of periode.

Homeopathische middelen dienen niet om bepaalde ziekten te genezen, maar om de mens in zijn totaliteit te genezen. Vandaag de dag is het "gelijksoortigheidsprincipe" nog steeds de basis voor de homeopathie en wordt dit steeds opnieuw, sinds meer dan 100 jaar, in de praktijk bevestigd. Het is dus de toepassing van een "natuurwet" of "natuurgeneeswet".

De mens in zijn geheel

Homeopathie is een totaal andere behandelwijze dan wat men uit de traditionele geneeskunde gewend is. Bij deze laatste worden voor verschillende klachten meerdere en verschillende medicamenten voorgeschreven.

Eén homeopathisch middel

In de homeopathie daarentegen krijgt u slechts één middel, dat al uw klachten tegelijkertijd verzacht. De homeopaat beschouwt de mens als één geheel: met geest, lichaam en gemoed. Hij zoekt het middel dat het best past bij de individuele patiënt(e) met zijn of haar symptomen. De middelen worden gemaakt uit delen van planten, dierlijke producten en mineralen.