Homeopathie werkt wel degelijk!

Homeopathie staat de laatste tijd als het ware in een schietkraam en wordt uit diverse hoeken

aangevallen, maar met onjuiste en niet onderbouwde argumenten.

Lees meer hierover in dit artikel.